Cоціально-економічне становище українців Гетьманщини та Слобожанщини з ІІ-й пол. ХVII ст.