Контрольна робота. Рахунки бухгалтерського обліку, їх будова та взаємозв’язок з балансом. Виправлення помилок у первинних документах та облікових реєстрах