Магістерська. Механізм бюджетного фінансування видатків через органи державного казначейства (на прикладі відділення ДКУ в Гощанському районі))